Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer, hvoraf de 3 afgår på ulige og de 2 på lige årstal.
Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Både bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan genvælges.
Den lokalhistoriske arkivar på Holbæk Arkiverne/Jyderup deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret.
Bestyrelsessuppleanterne kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.