I 1908 blev der bygget ny skole i Skellingsted på Åmosevej 73. Den var i funktion indtil 1954, hvor børnene blev overført til Skamstrup Skole. I første omgang blev skolevejen for de skolesøgende børn fra Skellingsted skoledistrikt ikke så lang, men det blev den, da de i forbindelse med nedlæggelsen af Skamstrup Skole skulle fortsætte skolegangen på den nybyggede Kildebjergskole i Mørkøv i 1959. Grænsen for, om man kunne få gratis buskort eller ej, gik nemlig midt gennem Skellingsted!

I mange år har Narconon, et døgnbehandlingscenter for misbrugere, haft til huse i den tidligere skole i Skellingsted. (Datering: ca. 1920)