Brokøb Skole er bygget i 1870, men også tidligere har der ligget en skole i byen. Det var ejeren af Benzonslund (nu Dønnerup), der oprindelig havde kaldsret til stedet, dvs. det var ham. der havde retten til at besætte embedet som lærer ved skolen. Skolen på Åmosevej 45 var i funktion indtil 1961, hvor børnene fra skoledistriktet overførtes til den nybyggede skole i Holmstrup. (Datering: ca. 1900)