Den gamle skole lå tæt på kirken på Holmstrup Byvej 9. Den var bygget i 1867, men også tidligere har der ligget en skole i byen. Der var oprindelig to skoledistrikter i Holmstrup sogn: Holmstrup, der dækkede den nordlige del af sognet, og Brokøb, der dækkede den sydlige. Skolen på Holmstrup Byvej 9 blev nedlagt i 1961 i forbindelse med, at den nye skole på Åmosevej 1 blev taget i brug. I dag er der privat beboelse i ejendommen. (Datering: ca. 1925)