Gennem mange år diskuterede man opførelsen af en ny skole i Holmstrup til afløsning af den gamle skole på Holmstrup Byvej 9. I 1961 stod den endelig færdig og blev taget i brug. Men allerede i 1983 blev den lukket p.g.a. faldende børnetal, og børnene fra skoledistriktet overført til Jyderup Kommuneskole.

En forældregruppe forsøgte at etablere friskole i bygningerne, men det lykkedes ikke. I stedet blev bygningerne solgt til Fagbevægelsen i Vestsjælland, der oprettede ”Arbejderbevægelsens Efterskole” på matriklen i 1984. (Datering: ca. 1980)