Forskolen på Bryggervænget 4 blev opført som en selvstændig bygning i 1892, vinkelret på kommuneskolens 1858-bygning. Den indeholdt et klasseværelse samt bolig til forskolelærerinden. Her gik de små elever i to år: 2. klasse om formiddagen og 1. klasse om eftermiddagen. 3. klasserne gik på den ”store” skole. Jyderup Forskole blev – i lighed med forskolerne i Høed og Tornved – nedlagt i 1952. (Datering: ca. 1920)