Spillemand Ole Jensen.

Ved en begivenhed i Skaridsøsalen i Oktober 2010, udgives et Nodehæte og DVD om Spillemand Ole Jensen Bakkerup, Sven E. Ottosen viste DVD filmen og fortalte om det store arbejde med udgivelsen af materialet.

Initiativtagere og samarbejdspartnere:
Initiativtagere til projektet er Tornved Lokalhistoriske Forening og Tornved Lokalhistoriske Arkiv der gennemfører projektet i samarbejde med Holbæk Museum.
Der søges støtte og andre samarbejdspartnere inden for museums- og arkivområdet samt inden for interesseorganisationer og foreninger med interesseområdet folkemusik og dans.
Ligeledes søges økonomisk støtte til projektet fra det lokale erhvervsliv, foreninger o.l.
Først og fremmest skal her nævnes, at Dvd og bog om spillemanden, Ole Jensen fra Mørkøv og siden Bakkerup, endelig efter flere års tilløb har set dagens lys.
Dvd'en indeholder talrige eksempler på hvorledes Ole Jensens musik lød og hvordan de enestående dansebeskrivelser, han har efterladt sig, evt. kan være danset.
Med Dvd'en følger Ole Jensens omfattende erindringer, som giver et fantastisk indblik i livet for en musiker eller spillemand,
bl.a. hvor meget han kunne tjene på spillemandsvirksomheden.
Samtidig har man en masse historie fra egnen, der er glimt fra Stigs-Bjergby, Mørkøv og ikke mindst Bakkerup.
Festerne og skikkene på de lokale Herregårde beskriver han også levende.
Desuden får man med Dvd'en et nodehæfte, der er en nøjagtig kopi af Ole Jensens håndskrevne nodehæfte fra 1854 med dansebeskrivelser.
Alle disse herligheder kan erhverves for 175 kr. og kan fås på Lokalarkivet på Jyderup Bibliotek.

En enestående samling:
I 1927 besøger folkemindesamleren Chr. Olsen spillemanden Ole Jensen og nedskriver en beretning om besøget. Oppe på loftet finder han Ole Jensens erindringer samt en kasse med noder efter 3 generationers spillemænd og deres orkestre. Chr. Olsen låner Ole Jensens erindringer samt nodesamlingen ,som han betegner som enestående for bevaring af den danske musikkultur. Ole Jensen dør samme år og erindringer og nodesamlingen leveres tilbage til familien. Herefter troede man at erindringer og nodesamlingen var gået tabt.
     75 år efter, i 2002, besøger Trine Dester fra Tornved Lokalhistoriske Arkiv og Sven E. Ottosen, dengang projektansat på Holbæk Museum, børnebørnene til Ole Jensen. De spørger efter Ole Jensens noder og får lov til at se på loftet, hvor de finder Ole Jensens erindringer samt kassen med noderne, som har stået urørt i alle de år. Men familien har også bevaret fotos af Ole Jensen samt hans instrumenter og kan berette levende om deres bedstefar.

Ideen med en DVD om Ole Jensen:
Ideen med DVD’en er at give ordet til Ole Jensen, der gennem sine erindringer fortæller om sit liv og det at være spillemand gennem mere end 40 år.
Samtidig vil det være en fortælling om musiklivet i sidste del af 1800’tallet.
Der vil blive givet eksempler på hvordan den musik som Ole Jensen og hans forskellige orkestre spillede kunne have lydt.
     Den røde tråd i videoen vil være Ole Jensens erindringer,
Chr. Olsens beretning samt billeder af omgivelser, gården i Bakkerup,
Ole Jensens noder, dans, samt kulturmiljøer der hører den tid til,
f.eks. Forsvarsbrødrene og fugleskydning.
Formålet er at give et indblik i en persons liv, en egn, en tid og dens vilkår
samt i den folkelige musik- og dansetradition.
DVD’en er planlagt til at vare 45 min.

Ole Jensens erindringer:
Erindringerne, som er på ca. 30 sider, rummer en beskrivelse af Ole Jensens slægt og livsforløb, om hans deltagelse i krigen 1864 samt hans oplevelser som musiker gennem mere end 40 år.

Ole Jensens livshistorie:
Ole Jensen blev født i 1840 som 3. generation i en spillemandsslægt.
Han startede med at få undervisning i musik som 11 årig af sin far i 1851. I 1854 dør faren, og Ole kommer i musikerlære hos den lokale musiker Kr. Nyrup i Marke.
I perioden til 1863, inden han kommer i militæret, spiller han alene på violin og klarinet eller sammen med 2-3 andre musikere. Herefter danner han forskellige orkestre med op til 5 mands besætning, for 1. og 2. violin, klarinet, cornet og basso.
I 1863 bliver han indkaldt til militærtjeneste, hvor han bliver hornblæser. Han er med i slaget ved Dybbøl i 1864.
Efter militærtjenesten dannede han og broderen igen et orkester med både strygere og blæseinstrumenter, og orkestret bliver gradvis større. I perioden 1875 til 1895 var orkestret på mellem 7 og 10 mand.
Indtil da havde Ole Jensen selv nedskrevet melodier og arrangeret stemmer til sine orkestre, men fra 1875 og frem abonnerer han på trykte melodier, bl.a. F. Nielsens udvalgte danse samt Carl Møllers Baldanse.
I 1877 bliver Ole Jensen gift med Kristiane, og de får 5 børn. Deres ældste barn Jens blev uddannet som musiker, men Jens dør ved en drukneulykke i 1903.
I 1911 starter Ole Jensen med at skrive sine erindringer, og i 1927 besøger folkemindesamleren Chr. Olsen ham og låner noder og erindringer til afskrivning. Samme år dør Ole Jensen, 87 år gammel.

Ole Jensens nodesamling:
Nodesamlingen der er på 94 nodebøger, i alt 29 nodesæt eller enkelte nodebøger. Samlingen er fra perioden 1831 til 1901 og indeholder nodebøger fra 3 generationer af Ole Jensens slægt.
Node-samlingen fortæller om den udvikling og ændring af musik- og danserepertoiret der er sket gennem 70 år i Nordvestsjælland.
Fra at være musik og dans tilknyttet egnen hen mod større orkestre og trykte noder, og hvor repertoiret bliver mere ensartet og populært, bl.a. med H. C. Lumbyes melodier.
I en af nodebøgerne fra 1854 er der notater angående dansen til 11 af egnsdansene. Dette er enestående, idet det er ca. 50 år før folkedanserne starter indsamling og beskrivelse af folkedanse.

Ole Jensens brevsamling:
Der er bevaret omkring 175 breve fra tidsrummet 1880 – 1895. Det er breve der er blevet sendt til Ole Jensen, hovedsagelig brevveksling mellem de musikere Ole Jensen fik til at spille i sine orkestre.
Der er også bevaret breve, hvor Ole Jensen bliver bedt om at spille med i andre orkestre. En lille del af brevene handler om foreningen ”De Danske Forsvarsbrødre”, som Ole Jensen var aktiv i og spillede for.

 

Gårdspladsen i Bakkerup, Ole Jensen og Kristiane med deres 4 børn.