<=Forside.

Rangle Mølle 14/9-2010, Godsadministrator Niels Lundstedt viste rundt i parken og fortalte om godset, som ejes af Poul Martin Mikkelsen.
Hovedbygningen og møllesøen set fra parken.
align=bottom
Parkeringspladsen
align=bottom
Parkeringspladsen.
Åløbet gennem parken.
Hovedbygningen og åløbet.
Bro over åløbet
align=bottom
Parken.
align=bottom
Parken.
Kaffe i folkestuen.
Kaffe i folkestuen.

Created by Photo2Web Publisher