<=Forside.

Toftholm Gods 10-06-1989, Ejnar Larsen fortalte om teglovnen han havde gravet ud på marken syd for Toftholm.

Created by Photo2Web Publisher