Fandt teglovn ved Mørkøv

Ovn fra middelalderen dukkede op

I foråret 1993 har tre arkæologer fra Nationalmuseet udgravet en teglovn fra middelalderen på markerne ved Toftholm Gods, Mørkøv Kirkeby.

De første spor dukkede op da forpagter Rud Hansen pløjede i efteråret. Nogle sten kom op, og han tilkaldte Lokalhistorikeren Ejner Larsen, der hurtigt fastslog, at der måtte være tale om en ovn til at brænde teglsten med.

Ejnar Larsen henvendte sig til Holbæk Museum, men da man her er travlt optaget med at grave i forbindelse med etableringen af naturgasnettet, blev det et hold fra Nationalmuseet der tog sig af sagen.

De gik i gang og på to dage blev de færdige med at kortlægge ovnen. Forarbejdet var gjort af Ejnar Larsen der nøjagtigt havde mærket ind hvor ovnen lå.

Vi kender mange teglovne på Sjælland, fortæller Morten Aamand Sørensen og Birgit Als Hansen fra Nationalmuseet, men vi får noget nyt at vide hver gang. Denne ovn er den eneste på egnen, den nærmeste ligger ved Jyderup, og måske blev de sten der blev brændt, brugt til at bygge på Mørke Kirke. En anden mulighed er at de blev brugt på Toftholm gods, der dengang lå ved siden af kirken.

Man kan ikke sige nøjagtigt hvornår den er fra, men den form for sten der er brændt, Munkesten, blev brugt indtil 1500-tallet, og man skyder på at ovnen er fra tiden deromkring.

Ovnen er fire gange fem meter stor, og skal man forestille sig udseendet, skal man se en cirka tre meter høj kasseformet ovn. Her kunne der være omkring 1500 sten, når der skulle brændes blev ovnen lukket til, og der blev tændt bål ved tre åbninger til nogle kanaler her blev varmen ledt ind i ovnen og temperaturen kom op på 800-900 grader. Det tog to døgn at brænde stenene.

Ovnen blev brugt flere gange kan arkæologerne se, man kunne brænde 10-12 gange i løbet af en sommer, for brændingen var en sommerfornøjelse, stenene, der jo var lavet af ler, skulle være helt tørre inden de kom ind i ovnen og de måtte ikke få frost. Derfor gik sæsonen fra maj til september.

Ovnen ved Toftholm blev dækket til igen, og der kan igen gro afgrøder ovenpå.HOLDET BAG OVNEN FRA MØRKØV Gunnar Kramp, Morten Aamand Sørensen og Birgit Als Hansen er de tre arkæologer fra Nationalmuseet, der udgravede teglovnen ved Toftholm, Mørkøv Kirkeby.

På billedet herover ses en af de åbninger, hvor der blev tændt bål, via nogle kanaler blev varmen fra de tre åbninger ledt ind i ovnen, så temperaturen kom op på 800-900 grader, der var nødvendig for at brænde stenene.

Morten Aamand Sørensen: Ovnen ved Toftholm er den eneste, som er fundet på Mørkøv-egnen.Kilde: Kalundborg Folkeblad 5. maj 1993 skrevet af: Dann Bjarke Jensen
Foto: Per Christensen.