Katastrofen I Vented by en oktoberdag 1793Oberst Lund nævner I bogen om Knabstrup, at der I oktober måned 1793 I Vented, ved en brand blev helt ødelagt 4 gårde og 5 huse og I Dramstrup 7 huse.Hvad skete der egentlig I Vented by for 200 år siden, man kan læse følgende I Løvenborg Birks Tingbog:Der var to stævningsmænd der forklarede:

Tirsdag d. 8. Oktober om formiddagen kl.10, opkom der ildsvåde hos Indesidder kvinde Anders Larsens Enke, Karen, som I ilden blev forbrændt og døde, hun blev begravet næste Søndag.

Årsagen til at ilden greb så meget om sig var, at beboerne var til marked I Holbæk, og samtidig opkom en vældig storm fra sydvest, så ilden hurtigt havde omspændt alle stråtækte huse til modsatte ende af byen.1. Hans Olsens firlængede gård med indbo og alt indhøstet korn og redskaber, med kone, børn og aftægtsfolk 10 personer hjemløse.2. Lars Jensens gård ligeledes med mand, kone 4 børn, karl og pige og en sidelænge med beboere 15 personer mistede alt.3. Gårdmand Peder Madsens gård hvor alt brændte, her var 5 personer hjemløse.4. Gårdmand Hans Jensen mistede alt på nær en sædstak som stod I marken, I denne gård blev 9 personer hjemløse.5. Husmand og Smed Rasmus Nielsen som var I Holbæk at købe Jern og Kul fik alt opbrændt, mand , kone og 6 børn I alt 8 personer hjemløse.6. Husmand Hans Larsens hus, mand, kone 1 barn og aftægtskone I alt 4 personer hjemløse.7. Husmand Niels Andreasens hus, mand, kone og 3 børn 5 personer hjemløse.8. Husmand Lars Jacobsen Skomager og Smed Jacob med kone og 1 barn var til huse, I alt 7 personer hjemløse.9. Husmand Christen Olsen og Bertel Bødker I samme hus fik opbrændt alt, tilsammen 5 personer.I alt var således 68 personer ved denne ildsvåde blevet hjemløse.Det var hvad der om branden var at berette og forhøret blev da sluttet.I Mørke kirkebog indførte Sognepræst Jens Block (1790-95) Søndag d. 13. Oktober jordet Indesidder Anders Larsens Enke 58 år gammel.I folketællingen over mørke sogn 1787 for Vented by er opført 136 personer, det er således den halve bys beboere der er blevet hjemløse ved branden.Branden ændrede også en del på jordfordelingen I byen, der bliver opmålt og tegnet nyt kort over byens jorder af Landinspektør L. Fischer dateret 1793.

Oprindelig var der 8 gårde I byen, men nu blev den Østligste gårds jord lagt ind under Dortheaslyst og fik matr.nr. 1

Abildgård matr.nr. 2

Prangergård matr.nr. 3

Toftegård matr.nr. 4

Ventedgård matr.nr. 5

Benjaminsens gård matr.nr. 6

Strentebjerg matr.nr. 7

Rævemosehuset matr.nr. 8 nu beboet af Børge Mortensen, det lå oprindelig nede på Engen nord for nr. 6, men brændte ved et tordenvejr I 1920 og blev opbygget på nuværende plads.

Matr.nr. 9 var en jordlod lagt til Vented Mølle, men nu under Dortheaslyst.

Matr.nr. 10 er nu nedlagte Karl Valdemar Jensens hus syd for dyrehaven.

Matr.nr. 11 er hvor KTAS ligger.

Matr.nr. 12 Skolevej 16.

matr.nr. 13 er nu Skolevej nr. 2-4-6-8-10-12 og hele Baneterænet og Anlægget.

Matr.nr. 14 er det gamle Smedested Holbækvej 335-a.

Matr.nr. 15 blev Bødkersted, nu Ventedgårdsvej 36.

De øvrige huspladser kan sikkert dateres til samme tid, men vejen er ændret siden da.