<= Forside.

Arbejdene folk i den gamle Tornved Kommune.

Askov Mejeris jubilæum 1888- 1913
Bygningsarbejdere ved Knabstrup Skole, Skolevej 37
Mørkøv Keramik / Stogo Stentøj
i gang med arbejdet på Stogo Stentøj
Mørkøv Savværk
N. P. Knudsen selv ved en af maskinerne.
Damptærskeværk ved Brokøb Overdrev
Tørvegravning i Bjergby Mose
Tørvegravning i Nøkkentved og Bjergby Enge.
Høstarbejdere på Bjergbygård
Vejarbejdere på Jyderup-egnen
Nordisk Automatfabrik i Jyderup
Sprængstoffabrikken i Jyderup
Sprængstoffabrikken i Jyderup, fabrikkens personale i 1947.
W. R. Jensens Fabrik, Teglværksvej, Jyderup
W. R. Jensens Fabrik, Teglværksvej, Jyderup arbejdere ved savskæreriet i 1948.
Jyderup Margarinefabrik, Teglværksvej 8
Jyderup Margarinefabrik, Teglværksvej 8, et par af fabrikkens arbejdere
Ferd. Hansens Cykle-, Smede- og Maskinværksted, Mørkøv
Ferd. Hansens Cykle-, Smede- og Maskinværksted, Mørkøv. Ferdinand Hansen og hans far samt 3 ansatte.
Øl-mænd fra Tuborg-depotet i Mørkøv (1956)
Høstarbejdere i Holmstrup (ca. 1950)
Postbude fra Mørkøv (ca. 1965)
Serveringspersonale på Bromølle Kro (1940’erne)
Arbejdere ved Torbenfeldt (udateret)